broneerimine

Hinnad ja broneerimine > Vabade tubade ja hindade päring
Täitke alloleva vormi kohustuslikud väljad (*) ja saate oma päringule vastuse e-mailiga niipea kui võimalik. Kui vastus on teie soovidele vastav, võite tellimuse kinnitada e-mailis olevate andmetega, saates meile turvavormiga oma krediitkaardi andmed.

KLIENDI ANDMED

Perekonnanimi *


Eesnimi*

Maa *

E-mail *

Kinnita e-post *

Faks


Täpsustused ja muud soovid:

MAJUTUSE ANDMED

Saabumise kuupäev *

Lahkumise kuupäev *Täiskasvanute arv *

Laste (0-12 a) arv

Toa tüüp

Tubade arv

Lisavoodi

* *


Kelle nimele: *

 


Informatsioon isikuandmete kasutamise kohta

Seaduse 196/2003 13. paragrahvi kohaselt (seadus isikuandmete kaitse kohta) teatab Teie isikuandmete käsitleja, et:
a) Teie isikuandmeid käsitletakse kooskõlas järgnevaga:
1. lepingulised kohustused: külalistele heaolu ja teenuste pakkumine,
2. seaduslikud kohustused: arvete esitamine, vajalik arvepidamine, andmete esitamine seda nõudvatele ametiisikutele;
3. andmete esitamine pankadele ja muudele sarnastele asutustele inkasseerimiseks ja muude lepinguga seotud toimingute sooritamiseks;
4. teenuste pakkumine viibimise ajal (kantseleiteenused, kirjavahetuse edastamine, väliste teenuste broneerimine) või viibimise järel (eripakkumistest teatamine, sündmused või muu taoline)

Andmeid käsitletakse käsitsi ja/või automatiseeritud süsteemide abil, mis on mõeldud nende andmete säilitamiseks, haldamiseks ja edastamiseks, ning loogika abil, mis on seotud täpselt selle eesmärgiga, meie käsutuses olevate andmete põhjal ja Teie kohustusega teatada meile õigel ajal võimalikest muudatustest, lisandustest ja uuendustest;

b) Juhul, kui Te ei nõustu punkti a) mõne punktiga (1,2,3) tuleneb sellest järgnev:
1. on võimatu luua või jätkata kliendisuhet või sooritada mõningaid toiminguid, kui kliendisuhte jätkamiseks või toimingu sooritamiseks on vaja isikuandmeid;
2. on võimatu sooritada mõningaid toiminguid, mis eeldavad andmete andmist nende sooritamisega seotud üksustele;
3. ebaõnnestub anda andmeid üksustele, mis sooritavad väliseid tegevusi, mis ei ole talitluslikult kliendisuhte teostamisega seotud.

c) Teie andmeid võidakse edastada lisaks andmeid käsitleva asutuse värvatud töötajatele:
1. külastatavate hotellide juures olevatele rajatistele;
2. maksunõustajatele (halduse osas);
3. avalikele ja eraasutustele, ka kontrollimise või tõendamise järel;
4. isikutele, kes võivad Teie andmetele juurde pääseda seaduslikel põhjustel;
5. välistele ettevõtetele, mis pakuvad hüvesid või teenuseid.

d) Teil on igal ajal võimalik rakendada oma õigusi andmete käsitleja suhtes nii nagu on määratud seaduse 196/2003 paragrahvis nr. 7, mille toome Teie mugavuse huvides siinkohal lühidalt ära:

Paragrahv nr. 7. Isikuandmetele juurdepääsu õigus ning muud õigused
1. Kõnesoleval isikul on õigus saada tõendus selle kohta, kas temaga seotud isikuandmed on olemas või mitte, isegi kui need ei ole veel registreeritud ning õigus neid teada saada mõistetaval kujul.
2. Kõnesoleval isikul on õigus saada teada:
a. isikuandmete algupära kohta;
b. andmete käsitlemise lõpptulemuse ja mooduse kohta;
c. elektronseadmete abil sooritatavas andmekäsitluses kasutatava loogika kohta;
d. paragrahvi nr. 5 2. punktis määratud esindaja ja vastutavate isikute isikuandmeid;
e. isikute või isikute kategooria kohta, kellele isikuandeid võidakse edastada või kes võivad saada nendest teada kuna nad on määratud riigisiseselt ettevõtte esindajaks või vastutavaks isikuks.
3. Kõnesoleval isikul on õigus:
a. andmeid uuendada, parandada või soovi korral täiendada;
b. andmeid tühistada, muuta seadusevastaselt käsitletud andmed anonüümseks või need blokeerida, kaasa arvatud juhul, kui säilitamine ei ole vajalik seoses eesmärkidega, mille jaoks andmed on kogutud või sellele järgnevalt käsitletud;
c. saada tõend, et isikud, kellele tema isikuandmed on edastatud või jaotatud on informeeritud tegevustest, millele viitavad punktid a) ja b) ja nende sisuga seotust, välja arvatud juhul, kui see muutub võimatuks või nõuab antud õigusega võrreldes mitteproportsionaalset pingutust.
4. Kõnesoleval isikul on õigus vastustada terves ulatuses või osaliselt:
a. teda puudutavate isikuandmete käsitlemist põhjustel, mis on seoses andmete kogumise eesmärgiga;
b. teda puudutavate isikuandmete käsitlemist reklaammaterjalide otsepostituse, turu-uuringute või kaubandusliku andmevahetuse eesmärgil.

 Olen lugenud määruse 196/2003 artiklit 13 ja annan loa oma isikuandmete kasutamiseks. *

Liikmelisus

Teenused

Social

  • nozio
HOTEL IDEALE MILANO - T.D.E. Srl • Via dei Mille 60, 20129 Milaano, ItaliaTel. 0039.02.701.065.66 • Fax 0039.02.701.066.66 | info@hotelidealemilano.it