Priser og Bestillinger

Priser og bestillinger > Forespørsel om tilgjengelighet og priser > Bekreftelse på bestilling

Dette sikre skjemaet må kun brukes etter at du har mottatt bekreftelsen om tilgjengelighet fra vårt personale, med dato, priser og betingelser.
For å bekrefte bestillingen, må du fylle ut de obligatoriske feltene (*) med informasjon om ditt kredittkort.

NB: Hvis du ennå ikke har sendt forespørsel om tilgjengelighet og mottatt bekreftelsen fra vårt personale, vil bestillingen bli annullert. Den vil også bli annullert hvis den innsendte informasjonen er ufullstendig eller hvis kredittkortet ikke har dekning.

Sikre transaksjoner
For bekreftelse av bestilling ved bruk av kredittkort, benytter dette nettstedet en sikker server i samsvar med internasjonal kodifiseringsstandard Secure Socket Layer (SSL) på 256 bit.

PERSONOPPLYSNINGER

Etternavn *


Fornavn *

Firma

Adresse *

By *

Land *

Fylke

Postkode

E-post *

Bekreft e-postadressen din *

Telefon *

Fax

REISEOPPLYSNINGER

Ankomstdato *

Avreisedato *

Voksne *

Barn (0-12)

Type overnatting

Antall rom

Ekstra seng

* *

Utfylt av *

Spesifikasjoner:

KREDITTKORTOPPLYSNINGER

Fullstendig navn *

(slik det står på kortet)

Nummer *

Kredittkort-type *

Utløpsdato *


Informasjon ved behandling av persondata

Som krevet i følge artikkel 13 i den italienske lovdekret 196/2003 (regler for beskyttelse av persondata) informerer behandlingsansvarlig deg om følgende:

a) behandling av dine persondata utføres i kraft av:
1. kontraktforpliktelser: levering av varer og tjenester til gjestene,
2. legale forpliktelser: fakturering, obligatoriske bokføringsutskrifter og -registreringer, komunikering til myndighetene;
3. komunikering til banker og lignende, for kredittoppkrav og andre aktiviteter forbundet med kontraktoppfyllelser;
4. tjenester under oppholdet(sekretariattjeneste, postutlevering, forhåndsbestilling av tjenester utenfor hotellet) eller etter oppholdet (komunikering av spesielle tilbud, begivenheter eller lignende)
Behandlingen utføres manuelt eller/og automatisert for å memorisere, forvalte og overføre de samme opplysningene, i tråd med de opprinnelige hensiktene, basert på de opplysningene vi er i besittelse av og med din forpliktelse til å komunikere eventuelle rettelser, tilføyelser og oppdatering;
b) I det tilfelle du nekter din tillatelse gjeldende punktene 1,2,3 av paragrafen a) skjer følgende:
1. det blir umulig å opprette eller fortsette forholdet, det vil si utføre visse operasjoner, dersom opplysningene er nødvendige for å opprette forholdet eller utføre operasjonen;
2. det blir umulig å utføre visse operasjoner som krever komunikering av data til personer forbundet med utføring av disse operasjonene;
3. manglende komunikering av data til personer som utfører andre virksomheter, ikke direkte forbundet med oppretting av forholdet.

c) dine persondata, foruten til personell innen den behandlingsansvarliges bedrift, kan komunikeres til:
1. ditt hotell;
2. skattekonsulenten (for den administrative del);
3. offentlige og private myndigheter, også etter inspeksjoner og kontroller;
4. personer som har adgang til dine persondata i følge lovbestemmelsene;
5. andre bedrifter som leverer varer eller tjenester.

d) du kan når som helst benytte deg av dine rettigheter ovenfor behandlingsansvarlige, i følge artikkel 7 av italiensk lovdekret 196/2003 som vi trykker i sin helhet nedenfor:

Art. 7. Rettigheter ved adgang til persondata og andre rettigheter
1. Den interesserte har rett til å få vite om persondata som angår ham, selv om de ennå ikke er registerte, og komunikeringen skal være forståelig.
2. Den interesserte har rett til å få vite om:
a. opphavet til de personlige opplysningene;
b. hensikten med og modaliteten ved behandlingen;
c. hvilken logikk som er brukt i tilfelle behandling utført ved hjelp av elektroniske strumenter;
d. identitetsopplysninger om behandlingsansvarlig, om andre ansvarlige og om den utnevnte rappresentanten i følge artikkel 5, komma 2;
e. personer eller kategorier av personer som de personlige opplysningene kan komunikeres til, eller som kan få kjennskap til dem, slik som utnevnt rappresentant for Staten, ansvalige eller stedfortredere.
3. Den interesserte har rett til å oppnå:
a. oppdatering, rettelser eller, dersom det skulle være nødvendig, tilføyelser til persondataene;
b. sletting, endring til anonym form eller blokkering av opplysningene behandlet i brudd på loven, inkludert de som ikke er nødvendig å oppbevare i hensyn til formålet for hvilket opplysningene er innhentet eller deretter behandlet;
c. erklæring om at operasjonene nevnt under a) og b) er blitt meddelt,også når det gjelder innholdet, til dem som har blitt komunikert opplysningene, unntatt dersom dette viser seg umulig eller det viser seg nødvendig med uforholdsmessig store tiltak i forhold til ivaretagelsen av rettighetene.
4. Den interesserte har rett til å motsette seg, helt eller delvis:
a. for rettmessige motiver ved behandling av sine persondata, skjønt behandlingen vedrører formålet for hvilket opplysningene er innhentet;
b. behandlingen av sine persondata i det øyemed å sende reklame, til markedsanalyse eller til salgsformål.

 Jeg har lest informasjonen om Art. 13 D.lgs. 196/2003 (italiensk lovdekret) og godkjenner behandling av mine personlige data. *

Medlem av

Tjenester

Social

  • nozio
HOTEL IDEALE MILANO - T.D.E. Srl • Via dei Mille 60, 20129 Milano, ItaliëTel. 0039.02.701.065.66 • Fax 0039.02.701.066.66 | info@hotelidealemilano.it